Mobihel > Greške
 • Povećaj razmak između linija
 • Povećaj veličinu slova
 • Smanji veličinu slova
 • Štampaj

Greške


Kod svakodnevnog rada sa premazima ponekad dolazi do grešaka koje nisu posledica njihovog lošijeg kvaliteta, već često nastaju zbog nedovoljnog poznavanja i nepravilne upotrebe materijala, loših uslova aplikacije i nepravilne tehnike nanošenja. Vrlo je važno da znate da analizirate takve greške, otkrijete uzrok i - što je najvažnije - da otklonite uzrok i popravite greške.
Ovaj priručnik će vam pomoći da to postignete. Pokušaćemo da što jasnije predstavimo najčešće greške pri lakiranju, otkrijemo uzroke grešaka i damo uputstva za njihovo otklanjanje.
 

KITOVANJE
NANOŠENJE PREDLAKOVA

DVOSLOJNO I TROSLOJNO LAKIRANJE

Uzroci i sprečavanje grešaka pri kitovanju

Sušenje  
Uzroci:
 • dodato premalo očvršćivača
 • visok procenat vlage u vazduhu, što osim lošijeg sušenja može da prouzrokuje i punjenje papira
 • materijal se isušuje.

Popravka defekta:
 • obrusiti do lima i ponoviti kitovanje prema uputstvu.
Mrlje u pokrivnom premazu  
Uzroci:
 • suviše očvršćivača u PE kitu
 • loše umešan očvršćivač u PE kit.

Sprečavanje:
 • proveriti količinu dodatog očvršćivača
 • dobro promešati.

Popravka defekta:
 • obrusiti do lima i ponoviti kitovanje prema uputstvu.
Rupice  

 

Uzroci:
 • nepravilno kitovanje (prisustvo vazduha ili debeli slojevi)
 • podloga nije dovoljno osušena
 • suviše tanak sloj predlaka

Sprečavanje:
 • više puta preći lopaticom preko istog mesta da se istisne vazduh
 • ako se kituje u većim debljinama, treba nanositi više tanjih slojeva
 • dobro osušiti podmaterijale
 • pore dobro obrusiti ili iskitovati
 • PE kit uvek izolovati pre nanošenja pokrivnog premaza.

Popravka defekta:
 • obrusiti do lima i ponoviti kitovanje prema uputstvu.
Tragovi brušenja  
Uzroci:
 • brušenje kita neodgovarajućim (suviše grubim) brusnim papirom
 • brušenje starog laka neodgovarajućim (suviše grubim) brusnim papirom

Sprečavanje:
 • upotrebljavati brusni papir propisane granulacije
 • obrusiti grube tragove brušenja finim brusnim papirom

Popravka defekta:
 • obrusiti do lima i ponoviti kitovanje
nazaj na vrh

Uzroci i sprečavanje grešaka pri nanošenju predlakova

Stvaranje mehurića  

 

Uzroci:
 • suviše kratko vreme otparavanja između nanošenja slojeva
 • suviše debeli slojevi predlaka
 • ostaci vode od brušenja u uglovima, na ivicama, pregibima i ispod ukrasnih letava
 • tvrdoća vode za brušenje je prevelika
 • zagađen komprimovan vazduh
 • previsoka vlažnost vazduha (iznad 80% kod 2K materijala)
 • stvaranje kondenzata zbog temperaturnih oscilacija.

Sprečavanje:
 • otparavanje između nanošenja slojeva min. 10 minuta na 20°C
 • jednokratno nanošenje sloja od maks. 80 µm HS predlaka i maks. 40 µm MS predlaka
 • ako je moguće, uvek poskidati sastavne delove
 • pažljivo izduvati
 • ne dozvoliti da se ostaci vode od brušenja osuše, već ih obrisati
 • komprimovan vazduh mora biti suv i čist
 • izbegavati stvaranje kondenzata, održavati stalnu temperaturu i vlagu.

Popravka defekta:
 • obrusiti do lima i ponoviti nanošenje predlaka prema uputstvu.
Tragovi brušenja u pokrivnom premazu
 

 

Uzroci:
 • brušenje predlaka neadekvatnim (pregrubim) brusnim papirom
 • brušenje starog lakiranja neadekvatnim (pregrubim) brusnim papirom
 • nedovoljna izolacija kita pre nanošenja pokrivnog emajla
 • prenizak viskozitet pokrivnog emajla.

Sprečavanje:
 • koristiti brusni papir propisane granulacije
 • obrusiti grube ureze finim brusnim papirom
 • kitovana mesta dobro izolovati predlakom
 • pridržavati se propisanog viskoziteta pokrivnih emajlova.

Popravka defekta:
 • obrusiti do lima i ponoviti nanošenje predlaka prema uputstvu.
Loše prijanjanje na podlogu  

 

Uzroci:
 • loše pripremljena podloga, tragovi masti, otisci prstiju, prašina
 • korišćenje materjala koji nisu podesni za određene vrste lima
 • razređivanje materijala neadekvatnim (neoriginalnim) razređivačem.

Sprečavanje:
 • dobro očistiti površinu pre lakiranja
 • uvek proveriti koji materijal može da se nanosi na određenu vrstu lima
 • upotrebljavati propisane razređivače.

Popravka defekta:
 • obrusiti do lima i ponoviti nanošenje predlaka prema uputstvu
 • izabrati 2K predlak koji odgovara podlozi.
Natapanje podloge  
Uzroci:
 • neosušeno, neočvrslo staro lakiranje
 • suviše debeli nanosi starog lakiranja

Sprečavanje:
 • pridržavati se propisanog vremena sušenja
 • pridržavati se propisane debljine nanosa premaza.

Popravka defekta:
 • obrusiti do lima i ponoviti nanošenje predlaka prema uputstvu.
nazaj na vrh

Uzroci i sprečavanje grešaka pri dvoslojnom i troslojnom lakiranju

 Senčenje  
 

 

Uzroci:
 • neadekvatna tehnika aplikacije (dizna, pritisak)
 • suviše kratko vreme otparavanja
 • nedovoljno promešana baza pre upotrebe
 • korišćenje neadekvatnog razređivača
 • površina koja se lakira nema odgovarajuću temperaturu (suviše hladna ili suviše topla).

Sprečavanje:
 • koristiti propisanu tehniku aplikacije
 • dobro promešati bazu pre upotrebe
 • koristiti propisani razređivač
 • obezbediti odgovarajuću temperaturu (18 - 20˚C) prostora i površine koja se lakira

Popravka defekta:
 • obrusiti do predlaka i ponoviti nanošenje Baze prema uputstvu.
 Odstupanje nijanse boje  

 

Uzroci:
 • nepridržavanje propisanih uslova za aplikaciju (dizna, pritisak, udaljenost pištolja)
 • nepravilna tehnika špricanja: suviše mokro, suviše suvo, nedovoljno pokrivno špricanje
 • površina je oštećena zbog vremenskih uticaja ili korišćenja neadekvatnih sredstava za čišćenje
 • odstupanje pri serijskom lakiranju.
 • pre upotrebe je Baza bila loše promešana

Sprečavanje:
 • pridržavati se propisanih uslova aplikacije
 • špricanje »na prelaz«
 • toniranje prilikom delimičnog lakiranja
 • pre upotrebe dobro promešati Bazu
   
Popravka defekta:
 • obrusiti do predlaka i ponoviti nanošenje Baze prema uputstvu.
 Krateri  
  Uzroci:
 • ostaci voska, masti ili silikona
 • komprimovan vazduh zagađen ostatkom kondenzata ili ostacima ulja
 • upotreba silikonskih sredstava za poliranje ili sprejeva
 • nedovoljno očišćena površina pre lakiranja.

Sprečavanje:
 • pre početka lakiranja vrlo pažljivo očistiti površinu MOBIHEL Antisilikonskim sredstvom za čišćenje low VOC ili MOBIHEL HYDRO Sredstvom
 • za čišćenje redovno održavati filtere za ulje i vodu.

Popravka defekta:
 • obrusiti do predlaka i ponoviti nanošenje pokrivnog premaza prema uputstvu.
 Curenje  
 

 

Uzroci:
 • neadekvatan viskozitet HYDRO Base
 • suviše velika debljina HYDRO Base
 • neadekvatan pištolj za špricanje (dizna) i pritisak
 • suviše hladan materijal i podloga ili suviše niska temperatura u prostoriji
 • upotreba neadekvatnog razređivača.

Sprečavanje:
 • pridržavati se tehničkog uputstva za upotrebu
 • koristiti adekvatne pištolje
 • zagrejati objekat i materijal na sobnu temperaturu od +20˚C
 • upotrebljavati propisani razređivač.

Popravka defekta:
 • obrusiti do predlaka i ponoviti nanošenje Baze na propisan način
 Matiranje (opadanje sjaja)  
 

 

Uzroci:
 • suviše debeli nanosi MOBIHEL 2K HS 2:1 bezbojnog laka low VOC (više od 2 nanosa)
 • prevelika vlaga u vazduhu
 • natapanje podloge
 • greške u očvršćivaču – očvršćivač reagovao sa vlagom u vazduhu
 • vlaga u komprimovanom vazduhu

Sprečavanje:
 • pridržavati se tehničkih uputstava za aplikaciju materijala
 • posle upotrebe dobro zatvoriti dozu sa očvršćivačom
 • obezbediti dovođenje dovoljne količine svežeg vazduha (kod sušenja)
 • pridržavati se propisanog vremena sušenja
 • upotrebljavati propisani očvršćivač

Popravka defekta:
 • obrusiti do predlaka i ponoviti nanošenje MOBIHEL 2K HS 2:1 bezbojnog laka low VOC prema uputstvu
 • proveriti kvalitet očvršćivača koji mora da bude bistar, bezbojan, da lepo teče i da u njemu ne plivaju nikakvi delići.
nazaj na vrh