Mobihel > Pravna obaveštenja
  • Povećaj razmak između linija
  • Povećaj veličinu slova
  • Smanji veličinu slova
  • Štampaj

Obaveštenje o pravima


Na internet stranama predstavljamo opšte informacije o društvu HELIOS Domžale, d.d., i sa njim povezanim društvima, njegovom poslovanju i proizvodima.

Molimo vas da pažljivo pročitate ovo obaveštenje koje se odnosi na svakoga ko poseti ovu internet stranu. Korišćenjem internet strane dev.helios.si korisnik potvrđuje da prihvata ovde opisane uslove i da je saglasan sa njima.
 

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA Helios TBLUS d.o.o.
 

Obaveštenje o pravima za internet sajt dev.helios.si

Sva prava su pridržana. Obaveštenje se odnosi na početnu stranu i sve sledeće strane internet sajta dev.helios.si. Sve informacije i gradiva (pisana i slikovna) na elektronskoj adresi dev.helios.si su u zakonom dozvoljenim okvirima predmet zaštite autorskih prava ili drugog oblika zaštite intelektualne svojine društva HELIOS Domžale, d.d., i sa njim povezanih društava čiji sadržaji su uključeni u dev.helios.si.

Korisnik može da upotrebljava sadržaje na internet sajtu dev.helios.si isključivo za svoje lične, to jest nekomercijalne svrhe. Svaki drugi oblik upotrebe sadržaja internet strane dev.helios.si u komercijalne svrhe je zabranjen.
 

Ograničenje upotrebe informacija i gradiva

Sve informacije i gradiva (pisana i slikovna) objavljena na internet strani dev.helios.si mogu da se reprodukuju samo za nekomercijalne namene, pri čemu moraju biti očuvana sva navedena upozorenja o autorskim ili drugim pravima. Informacije i gradiva objavljena na ovim internet stranama ne smeju da se prepisuju, umnožavaju ili na bilo koji drugi način distribuiraju u komercijalne svrhe bez izričite pismene dozvole društva HELIOS Domžale, d.d. Na svakoj reprodukciji ili primerku sadržaja ovih internet strana mora biti korišćen znak HELIOS, u skladu sa pravilima grafičkog identiteta – sva prava pridržana.

Internet sajt dev.helios.si sadrži takođe informacije trećih lica i linkove sa internet stranama trećih lica, ali društvo HELIOS Domžale, d.d., nije odgovorno za njihov sadržaj. Za posetu i korišćenje povezanih internet sajtova odgovornost društva HELIOS Domžale, d.d., je u svakom slučaju isključena.

Ovo pravno obaveštenje društvo HELIOS Domžale, d.d., može bilo kada da izmeni i ono je obavezujuće za korisnike u tom izmenjenom obliku, zato preporučujemo da ga u slučaju korišćenja sajta pratite na internet strani dev.helios.si. Korišćenjem strana navedenog sajta ste izjavili i potvrdili da ste upoznati sa našim uslovima i da ste sa njima saglasni.

Zabranjeno je korišćenje internet strana dev.helios.si koje je u suprotnosti sa navedenim pravilima. Korisnik koji internet strane dev.helios.si koristi na način koji je u suprotnosti sa navedenim pravilima je u celini materijalno odgovoran za nastalu štetu.
 

Ograničenje odgovornosti

Sve informacije i gradiva na sajtu dev.helios.si su informativne prirode. Društvo HELIOS Domžale, d.d., nastoji da podaci na internet sajtu dev.helios.si budu pravilni, ažurni i potpuni, ali ne može da jamči i ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu tačnost i celovitost. Korisnici upotrebljavaju objavljene sadržaje na sopstvenu odgovornost. Niti društvo HELIOS Domžale, d.d., niti bilo koje pravno ili fizičko lice koje je učestvovalo u nastanku i izradi internet strane dev.helios.si ili još uvek učestvuje u njenoj nadogradnji ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi nastala usled dostupa do te internet strane, upotrebe ili nemogućnosti upotrebe informacija na tim stranama ili za bilo koje greške ili nedostatke u njihovom sadržaju.

Društvo HELIOS Domžale, d.d., takođe ne može biti odgovorno za oštećenja (uključujući ona prouzrokovana virusima) kompjuterske opreme, mobilnih telefona ili bilo koje aplikacije sa kojom je moguće dostupati do internet strane dev.helios.si, nastala zbog korisnikove posete internet strane ili bilo kakve njene upotrebe. Društvo HELIOS Domžale, d.d., nije odgovorno ni za kakvu štetu bilo koje vrste koja bi mogla nastati zbog upotrebe ili nemogućnosti upotrebe internet strane dev.helios.si.

Društvo HELIOS Domžale, d.d., pridržava pravo da izmeni sadržaj internet strane dev.helios.si bilo kada, na bilo koji način i bez obzira na razlog, bez prethodnog obaveštenja, i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve posledice tih izmena.
 

Zaštita ličnih podataka

Kada pretražujete internet stranu dev.helios.si, vi ste anonimni. Lične podatke ne prikupljamo. U nekim segmentima naših internet strana može se dogoditi da nam radi korespondencije, registracije na stranama, kupovine ili učestvovanja u istraživanjima dobrovoljno poverite svoje lične podatke, kao što su ime ili elektronska adresa. Društvo HELIOS Domžale, d.d., jamči da će lične podatke zaštititi kao poverljive, u skladu sa odredbama važeće zakonske regulative.