• Povećaj razmak između linija
  • Povećaj veličinu slova
  • Smanji veličinu slova
  • Štampaj

MOBIHEL Baza MIX


Upotreba:

MOBIHEL Baza se upotrebljava u kombinaciji sa MOBIHEL 2K bezbojnim lakom za popravku putničkih i drugih vozila.
Željenu nijansu potražite u MOBIHEL programu za merenje ili izaberite pomoću MOBIHEL Color box-a.
Kad je kompjuter povezan sa vagom, željena nijansa se izmeri brzo i tačno. Mešač u kojem se mešaju emajli MIX obezbeđuje homogenost emajla koja je uslov za precizno određivanje nijanse.
Sistem mešanja MOBIHEL Baza MIX obuhvata 74 MIX emajlova.

Podloga:

- lim zaštićen MOBIHEL 2K predlakom 3:1 univerzal low VOC ili
- lim zaštićen MOBIHEL 2K HS 4:1 kompaktprimerom low VOC

Napomena:

Nijansa i odsjaj metalik efekta mnogo zavise od načina špricanja, radnog viskoziteta, podešenosti protoka boje na pištolju, podešenosti pritiska, načina vođenja pištolja za špricanje, itd. Zato kod delimičnog lakiranja preporučujemo da se prethodno pravilno postave parametri da bi se dobila željena nijansa boje.


MOBIHEL računalni program vaganja

- 41 MIX u boji
- 10 aluminijumskih MIX-ova
- 15 sedefastih MIX-ova
- 6 blistavih perla-efekata
- 2 flop aditiva
- 1 aditiv za troslojno lakiranje

Prije lakiranja objekta nijansu treba obavzeno aplicirati na test-karton i proveriti odgovara li uvjetima.

 

20 – 22 sek.
DIN 53211 Ø 4 mm / 20 °C
MOBIHEL Razređivač za bazu 3100 (oko 60 %) za T aplikacije od 5 – 27 °C
MOBIHEL Razređivač za bazu 3300 (oko 60 %) za T aplikacije od 27 – 40 °C

MOBIHEL Antisilikonsko sredstvo za čišćenje low VOC

1,3 – 1,4 mm
2 – 4 bara
2x = 15 – 22 µm

10 – 15 minuta / 20 °C

Dalja obrada:
- MOBIHEL 2K bezbojni lakovi

pigmenti boje – 4 godine
aluminijumi, perle – 3 godine