Mobihel > Prodajni program > Pokrivni premazi - Dvoslojni i troslojni premazi > MOBIHEL 2K HS 2:1 bezbojni lak DH low VOC
  • Povećaj razmak između linija
  • Povećaj veličinu slova
  • Smanji veličinu slova
  • Štampaj

MOBIHEL 2K HS 2:1 bezbojni lak DH low VOC


Upotreba:

Za reparaturu putničkih automobila i završno lakiranje karoserija autobusa, kamiona i drugih metalnih predmeta. Lak ima veliku elastičnost, sadrži više suve materije, ima odličnu mehaničku i hemijsku otpornost, brzo se suši, ima visok sjaj i obezbeđuje trajnu zaštitu osnovnog emajla. Lak pripremljen za aplikaciju ne treba dodatno da se razređuje, pa je jednostavniji za upotrebu.

Podloga:

- MOBIHEL Baza ili
- MOBIHEL HYDRO Base


MOBIHEL 2K HS očvršćivač 4100 (za T aplikacije 18 – 27 °C) ili
MOBIHEL 2K HS očvršćivač 4300 (za T aplikacije 27 – 35 °C) ili
MOBIHEL 2K HS očvršćivač 4350 (za T aplikacije 30 – 40 °C) ili
MOBIHEL 2K HS očvršćivač 4500 (za T aplikacije 5 – 18 °C)

Zapreminsko mešanje
Pot life = 1,5 h / 20 °C

1,3 – 1,4 mm
2 – 4 bara (zavisno od vrste pištolja)
1,5x = 50 – 60 µm (prvi nanos tanak zatvoren film, a zatim puni nanos posle propisanog vremena otparavanja između nanošenja slojeva)

MOBIHEL 2K HS očvršćivač 4100
između nanošenja slojeva: 3 – 5 minuta / 20 °C
pre sušenja u peći: 15 minuta / 20 °C

MOBIHEL 2K HS očvršćivač 4300
između nanošenja slojeva: 3 – 5 minuta / 20 °C
pre sušenja u peći: 15 minuta / 20 °C

MOBIHEL 2K HS očvršćivač 4500
između nanošenja slojeva: 1 – 2 minuta / 20 °C
pre sušenja u peći: 5 minuta / 20 °C

MOBIHEL 2K HS očvršćivač 4100
20 °C = preko noći
60 °C = 30 minuta
(temperatura objekta)

MOBIHEL 2K HS očvršćivač 4300
20 °C = preko noći
60 °C = 35 minuta
(temperatura objekta)

MOBIHEL 2K HS očvršćivač 4500
20 °C = preko noći
60 °C = 20 minuta
(temperatura objekta)

10 – 15 minuta na kratkim talasima

2K materijali reaguju sa vlagom, zato treba paziti da sve posude i pomoćni alat budu apsolutno bez vode. Ne sme se raditi pri relativnoj vlazi preko 80 %.

EU granična vrednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija II B (e)) u obliku koji je pripremljen za aplikaciju je 420 g/l.
VOC ovog proizvoda pripremljenog za upotrebu je 418 g/l.

5 godina