• Povećaj razmak između linija
  • Povećaj veličinu slova
  • Smanji veličinu slova
  • Štampaj

MOBIHEL Autolak MIX


Upotreba:

Pripremljen MOBIHEL Autolak se upotrebljava za završno lakiranje putničkih i drugih vozila, a i za ostale metalne predmete. Željenu gotovu nijansu MOBIHEL Autolaka birate pomoću MOBIHEL karte boja, ili vam je pripremamo nijansiranjem prema uzorku boje. Pri tom koristimo mešač dopunjen MOBIHEL kompjuterskim programom za merenje.
MIX-ovi su bez Sikativa, zato se pre upotrebe uvek dodaje 5 % MOBIHEL Sikativa na količinu autolaka.
MIX-1, MIX-2, MIX-8, MIX-11 i MIX-12 mogu se, nakon dodavanja 5 % MOBIHEL Sikativa, upotrebljavati i kao samostalni premaz, a MIX-3, MIX-4, MIX-9, MIX-10, MIX-17 i MIX-24 samo u kombinaciji sa prethodnim MIX-ovima jer sami nemaju dovoljnu moć pokrivanja.

Podloga:

- lim zaštićen MOBIHEL Primerom low VOC i NC predlakom ili
- lim zaštićen MOBIHEL 2K predlakom 3:1 univerzal low VOC ili
- lim zaštićen MOBIHEL 2K HS 4:1 kompaktprimerom low VOC


MIX-1 beli
MIX-2 narandžasti
MIX-3 plavi
MIX-4 ljubičasti
MIX-8 oker
MIX-9 žuti
MIX-10 zeleni
MIX-11 crni
MIX-12 crvenosmeđi
MIX-17 bordo
MIX-24 crveni

MOBIHEL Sikativ
5 % na konačnu količinu emajla

18 – 20 sek.
DIN 53211 Ø 4 mm / 20 °C
MOBIHEL ISO očvršćivač (oko 20 %) ili
MOBIHEL ZS razređivač (oko 20 %)

Prije lakiranja objekta nijansu treba obavzeno aplicirati na test-karton i proveriti odgovara li uvjetima.

1,3 – 1,4 mm
2 – 4 bara
3x = oko 50 µm

10 min. / 20 °C između slojeva

MOBIHEL ISO očvršćivač:
20 °C = 10 sati
60 °C = 45 minuta
MOBIHEL ZS razređivač:
20 °C = 16 sati
60 °C = 60 minuta

4 godine